VOORWAARDEN

Annulatie:
Wanneer u één of meerdere van onze bussen bevestigd via mail of door middel van betaling van de waarborg.
Zullen wij indien u minder dan 30 dagen voor aanvang van het evenement een forfaitaire kost aanrekenen van 100,00€ excl. btw per geannuleerde bus.
Elke extra dag van annulatie wordt een extra 25,00€ excl. btw aangerekend. De forfaitaire kost kan enkel worden geannuleerd door ons bij bewijs van overmacht.
Bij annulatie waarbij er meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement zal er geen extra kosten worden aangerekend en zal de waarborg door ons terug gestort worden.

Keuring:
Onze bussen hebben een elektrische keuring conform aan de Belgische wetgeving. Elke extra keuring is op kosten van de organisator.

Schade:
Vanaf het moment van levering tot het moment van ophaling, is alle schade aan onze bussen op kosten van de organisator.
Indien nodig zal een extern bedrijf het bestek opmaken.

Waarborg:
Wanneer u wenst één of meerdere bus(sen) vast te leggen voor een bepaalde datum wordt de verhuring pas als definitief gezien na ontvangst van een waarborg.